1/17/2011

"Mae gen i freuddwyd ..."

Heddiw yw dydd swyddogol cofio Martin Luther King Jr., y dyn a wnaeth mwy nag unrhyw un arall dros hawliau dynol yn yr Unol Daleithiau, ac a dalodd y pris eithaf am ei ymdrech heddychlon yn erbyn casineb ac anffafriaeth hiliol. Mae angen tipyn bach o'i ddoethineb yn y byd heddiw, rhaid dweud. Dyma eiriau sy'n dal i ysbrydoli:

1/13/2011

Pwy yw y Bachan Main?

Rwyf yn awyddus i gysylltu â blogwr o'r enw "y Bachan Main," gan ei fod yn hoffi mynwenta yn hen trefedigaethau Cymreig canolbarth America. Ond yn anffodus, does dim modd cysylltu neu adael neges ar ei flog. Mae ganddo gyfrif youtube dan yr enw "iantoglantawe" hefyd, dwi'n credu. Os unrhyw un yn ei nabod, byddwn yn ddiolchgar i glwyed gennych.

1/04/2011

Blwyddyn newydd, blog newydd.

Blwyddyn Newydd Dda! Hen bryd i mi adfer blog oedd yn gasgliad o feddyliau di-gyfeiriad. Amser i symleiddio a chanolbwyntio ar bethau sy'n werth darllen amdanynt. Mwy i ddod. Cyn bo hir.