1/17/2011

"Mae gen i freuddwyd ..."

Heddiw yw dydd swyddogol cofio Martin Luther King Jr., y dyn a wnaeth mwy nag unrhyw un arall dros hawliau dynol yn yr Unol Daleithiau, ac a dalodd y pris eithaf am ei ymdrech heddychlon yn erbyn casineb ac anffafriaeth hiliol. Mae angen tipyn bach o'i ddoethineb yn y byd heddiw, rhaid dweud. Dyma eiriau sy'n dal i ysbrydoli:

No comments: