4/08/2011

Mis Mawrth ym Milwaukee


Tua mis yn ôl, roeddwn i'n barod i ysgrifennu sawl post am lyfrau newydd eu darllen a’r sefyllfa gwleidyddol yn ein talaith ni (efallai eich bod wedi gweld rhywbeth amdano yn y penawdau), ond yn anffodus, fe gawson ni argyfwng teuluol sydd wedi troi ein byd bach ni wyneb i waered. Chwe mis ar ôl cael llawdriniaeth y galon, datblygodd Rhiannon gornwyd ar ei bol nad oedd yn ymateb i wrthfiotig. Aethon ni’n gyntaf i ysbyty plant Madison, lle datguddiod sgan CT bod yr haint yn ddyfnach na’r croen. Roedd ganddi achos o mediastinitis, sef haint ddifrifol o gwmpas ei chalon a'i hysgyfaint. I ffwrdd â ni mewn ambiwlans i Ysbyty Plant Wisconsin ym Milwaukee, lle gafodd ein merch fach llawdriniaeth. Aeth hi o dan y gyllell yn gyntaf i glirio’r feinwe wedi ei heintio, ac wedyn i ail-wneud y driniaeth a dderbynnodd hi ym mis Hydref, sef ail-osod sianel artiffisial yn ei harteri ysgyfeiniol. Rydyn ni wedi bod adre ers pythefnos nawr, a dwi’n hapus i ddweud bod Rhiannon wedi gwella’n gyflym. Diolch byth roedd 'na arwydd o'r haint ac yr ydyn ni wedi ei dal mewn amser.

2 comments:

Rhys Wynne said...

Gobeithio erbyn hyn bod y fechan yn well.

(Mond rwan dw i'n darllen hyn - trwy blogroll blogiwr arall - gan nad ydw fy narllenydd RSS yn gweithio bellach.)

anareis said...

Dear (the) friend (o). I am making a donation campaign to help young boys who are admitted to the Recovery Center Drug where my son is internal também.Lá have young people who come only with the clothes, abandoned the family. They need everything: men's clothing, shoes, soap, towels, toothpaste, toothbrushes, a freezer, bedding, food. The recovery center survives on donations, more than 300 men internos.Eles deserve a chance. Who can help me can donate any amount at the Bank of Brazil Agency 1257-2 32882-0 Account